Skenování jednotlivých listů svazku, foto SLAC National Accelerator Laboratory.

Skenování jednotlivých listů svazku, foto  SLAC National Accelerator Laboratory.