Přepsaný spisek lékaře Galéna, foto SLAC National Accelerator Laboratory.

Přepsaný spisek lékaře Galéna, foto SLAC National Accelerator Laboratory.