Mapa světa s vyznačenými státy, kde průzkum probíhal, obr. 3M. Modře jsou vyznačeny vyspělé země, fialově rozvíjející se.

Mapa světa s vyznačenými státy, kde průzkum probíhal, obr. 3M. Modře jsou vyznačeny vyspělé země, fialově rozvíjející se.