Pulsar Krabí mlhoviny na snímku složeném z viditelného a rentgenového záření, Optical: NASA/HST/ASU/J. Hester et al. X-Ray: NASA/CXC/ASU/J. Hester et al. [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons.

Pulsar Krabí mlhoviny na snímku složeném z viditelného a rentgenového záření, Optical: NASA/HST/ASU/J. Hester et al. X-Ray: NASA/CXC/ASU/J. Hester et al. [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons.