Nahoře tyranovec zelenavý, foto Don Faulkner [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], dole tyranovec nejmenší, foto User:Mdf [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].

Nahoře tyranovec zelenavý, foto Don Faulkner [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], dole tyranovec nejmenší, foto User:Mdf [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)].