Nahoře mikroskopický snímek části sítnice tyranovce zelenavého. Barevné kroužky jsou olejové kapičky standardních ptačích čípků, temně oranžové jehlany jsou tukovými kapičkami obklopené mitochondrie nových fotoreceptorů. Jeho detail v elektronovém mikroskopu je na obrázku dole. Žlutá šipka označuje směr dopadajícího světla, oranžové směřují k okolním kapičkám, modrá šipka označuje standardní tukovou kapku přilehlého běžného čípku, um značí mikrometr, upraveno podle Tyrrell, L.P., Teixeira, L.B.C., Dubielzig, R.R. et al. A novel cellular structure in the retina of insectivorous birds. Sci Rep 9, 15230 (2019) doi:10.1038/s41598-019-51774-w, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Nahoře mikroskopický snímek části sítnice tyranovce zelenavého. Barevné kroužky jsou olejové kapičky standardních ptačích čípků, temně oranžové jehlany jsou tukovými kapičkami obklopené mitochondrie nových fotoreceptorů.  Jeho detail v elektronovém mikroskopu je na obrázku dole. Žlutá šipka označuje směr dopadajícího světla,  oranžové směřují k okolním kapičkám, modrá šipka označuje standardní tukovou kapku přilehlého běžného čípku, um značí mikrometr, upraveno podle Tyrrell, L.P., Teixeira, L.B.C., Dubielzig, R.R. et al. A novel cellular structure in the retina of insectivorous birds. Sci Rep 9, 15230 (2019) doi:10.1038/s41598-019-51774-w, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.