Nahoře pokusné figuríny, dole totéž v polarizovaném světle, upraveno podle G.Horvath et al., Striped bodypainting protects against horseflies, Royal Society Open Science, 2 January 2019, Volume 6, Issue 1, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Nahoře pokusné figuríny, dole totéž v polarizovaném světle, upraveno podle G.Horvath et al., Striped bodypainting protects against horseflies, Royal Society Open Science, 2 January 2019, Volume 6, Issue 1, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.