Vlevo pšenice za sucha bez postřiku opabactinem a vpravo při použití opabactinového postřiku, foto A.S.Vaidya et al., Science 25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, eaaw8848.

Vlevo pšenice za sucha bez postřiku opabactinem a vpravo při použití opabactinového postřiku, foto A.S.Vaidya et al., Science  25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, eaaw8848.