Náčrtek kapky s prstencem vzniklým působením elektrického pole.

Náčrtek kapky s prstencem vzniklým působením elektrického pole.