Schematický náčrtek řezu virionem HIV. Uvnitř najdeme DNA, kulatou schránku tvoří bílkoviny (obr.Universtiy of Oregon).

Schematický náčrtek řezu virionem HIV. Uvnitř najdeme DNA, kulatou schránku tvoří bílkoviny (obr.Universtiy of Oregon).