Struktura molekuly lidského sestrinu, obr. Laboratory of Structure & Epigenetics, Dept. of Biological Chemistry, University of Michigan.

Struktura molekuly lidského sestrinu,  obr. Laboratory of Structure & Epigenetics, Dept. of Biological Chemistry, University of Michigan.