Chemická struktura hydratovaného šťavelanu vápenatého a kyseliny močové (dole).

Chemická struktura hydratovaného šťavelanu vápenatého a kyseliny močové (dole).