Chemická struktura trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktyl)silanu.

Chemická struktura trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktyl)silanu.