Z jednoho vyprání z pračky odteče 700.000 zlomků vláken mikroskopických rozměrů. Na snímku elektronového mikroskopu vidíme zlomky akrylových vláken z praní, obr.University of Plymouth.

Z jednoho vyprání z pračky odteče 700.000 zlomků vláken mikroskopických rozměrů. Na snímku elektronového mikroskopu vidíme zlomky akrylových vláken z praní, obr.University of Plymouth.