Chemická struktura rosiglitazonu (vlevo) a trametinibu (vpravo).

Chemická struktura rosiglitazonu (vlevo) a trametinibu  (vpravo).