Polymerace pomocí polovodivé částice CdS, Au značí zlato, e- elektron a tečka u chemického symbolu radikál (nepárový elektron). Dopadají foton (modrý) vytvoří standardně v polovodiči pár elektron - díra. Elektron se do chemických reakcí zapojí přes vodivou zlatou čepičku, díra (chybějící elektron) pohltí přímo elektron z vody.

Polymerace pomocí polovodivé částice CdS, Au značí zlato,  e- elektron a tečka u chemického symbolu radikál (nepárový elektron). Dopadají foton (modrý) vytvoří standardně v polovodiči pár elektron - díra. Elektron se do chemických reakcí zapojí přes vodivou zlatou čepičku, díra (chybějící elektron) pohltí přímo elektron z vody.