Polymer s hierarchicky uspořádanými póry na snímku elektronového mikroskopu. Ve stěnách velkých dutin rozeznáme výrazně menší póry, foto J.Mandal et al., Hierarchically porous polymer coatings for highly efficient passive daytime radiative cooling, Science 27 Sep 2018: eaat9513.

Polymer s hierarchicky uspořádanými póry na snímku elektronového mikroskopu.  Ve stěnách velkých dutin rozeznáme výrazně menší póry, foto J.Mandal et al., Hierarchically porous polymer coatings for highly efficient passive daytime radiative cooling, Science  27 Sep 2018: eaat9513.