Schéma Allamova cyklu výroby elektřiny. Methan CH4 symbolizuje zemní plyn.

Schéma Allamova cyklu výroby elektřiny. Methan CH4 symbolizuje zemní plyn.