enzymatický rozklad mandelontrilu na kyanovodík HCN a benzaldehyd ve žlázách při povrchu těla mnohonožek Apheloria.

enzymatický rozklad mandelontrilu na kyanovodík HCN a benzaldehyd ve žlázách při povrchu těla mnohonožek Apheloria.