Parazitická vosa druhu Xenomorphia resurrecta klade vajíčko do muší kukly. Larva, která se z něj vylíhne, sežere přeměňující se larvu mouchy a sama se uvnitř zakuklí a dokončí přeměnu. Obrázek je založen na původních datech získaných počítačovou tomografií, barvy jsou dohadem (Nature Communications. 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-05654-y Creative Commons Attribution 4.0 International Public License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).

Parazitická vosa druhu Xenomorphia resurrecta klade vajíčko do muší kukly. Larva, která se z něj vylíhne, sežere přeměňující se larvu mouchy a sama se uvnitř zakuklí a dokončí přeměnu. Obrázek je založen na původních datech získaných počítačovou tomografií, barvy jsou dohadem (Nature Communications. 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-05654-y Creative Commons Attribution 4.0 International Public License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode).