Laserová vizualizace vzdušného víru nad padáčkem smetanky, foto C.Cummins et al., A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion, Nature, volume 562, pages 414–418 (2018).

Laserová vizualizace vzdušného víru nad padáčkem smetanky, foto C.Cummins et al., A separated vortex ring underlies the flight of the dandelion, Nature, volume 562, pages 414–418 (2018).