Schematické znázornění vystřelení spory splynutím dvou vodních kapek. Bullerova kapénka je ta modrá kulatá.

Schematické znázornění vystřelení spory splynutím dvou vodních kapek. Bullerova kapénka je ta modrá kulatá.