Na řezu mozkem je hipokampus zvýrazněn modře (Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons).

Na řezu mozkem je hipokampus zvýrazněn modře (Henry Vandyke Carter, Public domain, via Wikimedia Commons).