Nahoře chemická struktura poly(dimethylsiloxanu), uprostřed fosforečnanu oxidu vanadičného, dole poly(vinylidenfluoridu-co-hexafluoropropylenu).

Nahoře chemická struktura poly(dimethylsiloxanu), uprostřed fosforečnanu oxidu vanadičného, dole poly(vinylidenfluoridu-co-hexafluoropropylenu).