V barmském jantaru skvěle dochovaný květ vyhynulé kvetoucí rostliny Tropidogyne pentaptera. Černá úsečka je půl milimetru dlouhá, foto George Poinar Jr (2018): Burmese amber: evidence of Gondwanan origin andCretaceous dispersion, Historical Biology, DOI: 10.1080/08912963.2018.1446531.

V barmském jantaru skvěle dochovaný květ vyhynulé kvetoucí rostliny Tropidogyne pentaptera. Černá úsečka je půl milimetru dlouhá, foto George Poinar Jr (2018): Burmese amber: evidence of Gondwanan origin andCretaceous dispersion, Historical Biology, DOI: 10.1080/08912963.2018.1446531.