Srovnání skutečného průběhu Fossa Carolina s dnes vypočtenou trasou, která by odpovídala nejmenšímu objemu vykopané zeminy ve středověkém terénu. Swabian znamená švábský, Central European Watershed je středoevropské rozvodí. Upraveno podle Schmidt J, Werther L, Zielhofer C (2018) Shaping pre-modern digital terrain models: The former topography at Charlemagne’s canal construction site. PLoS ONE 13(7): e0200167, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200167, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Srovnání skutečného průběhu Fossa Carolina s dnes vypočtenou trasou, která by odpovídala nejmenšímu objemu vykopané zeminy ve středověkém terénu. Swabian znamená švábský, Central European Watershed je středoevropské rozvodí. Upraveno podle Schmidt J, Werther L, Zielhofer C (2018) Shaping pre-modern digital terrain models: The former topography at Charlemagne’s canal construction site. PLoS ONE 13(7): e0200167, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200167, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.