Chemická struktura sloučenin tvořících membránu selektivní pro oxid uhličitý. Seshora dolů kyslíkem funkcionalizovaný grafen, polyethylenimin, poly(ethylenglykol)-bis-amin, poly(ethylenglykol)-dimethyl-ethere a poly[1-(trimethylsilyl)-1-propin].

Chemická struktura sloučenin tvořících membránu selektivní pro oxid uhličitý. Seshora dolů kyslíkem funkcionalizovaný grafen, polyethylenimin, poly(ethylenglykol)-bis-amin, poly(ethylenglykol)-dimethyl-ethere a poly[1-(trimethylsilyl)-1-propin].