Srovnání odhadovaných emisí oxidů dusíku s množstvím použitého hnojiva v Kalifornii (upraveno podle M.Almarazi et al., Agriculture is a major source of NOx pollution in California, Science Advances 31 Jan 2018: Vol. 4, no. 1, eaao3477, DOI: 10.1126/sciadv.aao3477).

Srovnání odhadovaných emisí oxidů dusíku s množstvím použitého hnojiva v Kalifornii (upraveno podle M.Almarazi et al., Agriculture is a major source of NOx pollution in California, Science Advances  31 Jan 2018: Vol. 4, no. 1, eaao3477, DOI: 10.1126/sciadv.aao3477).