Šikmá věž v Pise (Torre Pendente), vlevo kněžiště (presbyterium) dómu Panny Marie Nanebevzaté (Duomo di Pisa), foto Softeis, CC-BY-SA-3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons.

Šikmá věž v Pise (Torre Pendente), vlevo kněžiště (presbyterium) dómu Panny Marie Nanebevzaté (Duomo di Pisa), foto Softeis, CC-BY-SA-3.0, http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, via Wikimedia Commons.