zleva doprava vidíme silně, středně a vůbec nedeformovanou lebku z bavorského archeologického naleziště (foto Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München).

zleva doprava vidíme silně, středně a vůbec nedeformovanou lebku z bavorského archeologického naleziště (foto Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie München).