Starořecký vrak foto v hloubce 2.000 m poblíž pobřeží Bulharska (foto BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS).

Starořecký vrak foto v hloubce 2.000 m poblíž pobřeží Bulharska (foto BLACK SEA MAP/EEF EXPEDITIONS).