Vpravo dole chemická struktura laktátu, dole terciární struktura bílkoviny TGF-beta2, Emw, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.

Vpravo dole chemická struktura laktátu, dole terciární struktura bílkoviny TGF-beta2, Emw, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.