Růst kořenů ve skleněné pokusné nádobě, (https://www.nature.com/articles/s41598-018-28582-9, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Růst kořenů ve skleněné pokusné nádobě, (https://www.nature.com/articles/s41598-018-28582-9, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).