Lidský T-lymfocyt na snímku elektronového mikroskopu, National Cancer Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.

Lidský T-lymfocyt na snímku elektronového mikroskopu, National Cancer Institute, Public domain, via Wikimedia Commons.