Fotografie zachycuje impaktní kráter Copland na Merkuru částečně vyplněný lávou vytvářející souvislou hladkou pláň. Na západ od impaktního kráteru se nachází nepravidelný kráter tvaru ledviny, který je obklopen lemem světlejšího materiálu. Pravděpodobně se jedná o sopečný kráter, ze kterého do okolí byly vyvržené drobné úlomky sopečných hornin, tzv. pyroklastického materiálu. Zdroj: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington, licence: volné dílo.

Fotografie zachycuje impaktní kráter Copland na Merkuru částečně vyplněný lávou vytvářející souvislou hladkou pláň. Na západ od impaktního kráteru se nachází nepravidelný kráter tvaru ledviny, který je obklopen lemem světlejšího materiálu. Pravděpodobně se jedná o sopečný kráter, ze kterého do okolí byly vyvržené drobné úlomky sopečných hornin, tzv. pyroklastického materiálu. Zdroj: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington, licence: volné dílo.