Satelitní snímek jezera Mono (foto NASA).

Satelitní snímek jezera Mono (foto NASA).