Nahoře oblast mozku změněná znalostí čtení na řezu v mediánní (předozadní) rovině, dole v rovině pravolevé neboli frontální.

Nahoře oblast mozku změněná znalostí čtení na řezu v mediánní (předozadní) rovině, dole v rovině pravolevé neboli frontální.