Mikroskopické snímky buněk rakoviny prostaty s cytoplazmou označenou zeleně fluoreskujícím barvivem. Bílá úsečka je 20 mikrometrů dlouhá. Čas v sekundách znamená délku působení molekulárních vrtaček. Postupné vylévání obsahu buněk je zcela zřetelné, obr. V.García-López et al., Molecular machines open cell membranes, Nature, volume 548, pages 567–572 (31 August 2017).

Mikroskopické snímky buněk rakoviny prostaty s cytoplazmou označenou zeleně fluoreskujícím barvivem. Bílá úsečka je 20 mikrometrů dlouhá.  Čas v sekundách znamená délku působení molekulárních vrtaček. Postupné vylévání obsahu buněk je zcela zřetelné, obr. V.García-López et al., Molecular machines open cell membranes, Nature, volume 548, pages 567–572 (31 August 2017).