Na snímku elektronového mikroskopu vidíme bakterie Escherichia Coli hynoucí na nanostrukturách na křídlech vážky Orthetrum villosovittatum. Délka úsečky je 500 nm, foto ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 8, 6746-6760

Na snímku elektronového mikroskopu vidíme bakterie Escherichia Coli hynoucí na nanostrukturách na křídlech vážky Orthetrum villosovittatum. Délka úsečky je 500 nm, foto ACS Appl. Mater. Interfaces 2017,  9, 8, 6746-6760