Příčný řez míchou. Přední a zadní kořen po spojení vytvoří míšní nerv. Předním kořenem procházejí informace z míchy do svalů, zadním z receptorů do míchy. Celkem máme 31 párů míšních nervů, obr.User:Polarlys File:Medulla spinalis - Querschnitt - German and Latin.svg translated by Stenlly69, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.

Příčný řez míchou. Přední a zadní kořen po spojení vytvoří míšní nerv. Předním kořenem procházejí informace z míchy do svalů, zadním z receptorů do míchy. Celkem máme 31 párů míšních nervů, obr.User:Polarlys File:Medulla spinalis - Querschnitt - German and Latin.svg translated by Stenlly69, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.