Mars s polární čepičkou a oblaky vysoko v atmosféře, foto NASA/JPL/MSSS.

Mars s polární čepičkou a oblaky vysoko v atmosféře, foto NASA/JPL/MSSS.