Největší úlomek meteoritu Renchen označený M2 nalezený dne 31. července 2018. Vpravo od něj vidíme i jamku vzniklou dopadem. Foto: Ralph Sporn a Martin Neuhofer via Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR.

Největší úlomek meteoritu Renchen označený M2 nalezený dne 31. července 2018. Vpravo od něj vidíme i jamku vzniklou dopadem. Foto: Ralph Sporn a Martin Neuhofer via Tisková zpráva Astronomického ústavu AV ČR.