Schéma fungování umělé beta buňky, upraveno podle Z.Chen et al., Synthetic beta cells for fusion-mediated dynamic insulin secretion, Nature Chemical Biology, volume 14, pages 86–93 (2018).

Schéma fungování umělé beta buňky, upraveno podle Z.Chen et al., Synthetic beta cells for fusion-mediated dynamic insulin secretion, Nature Chemical Biology, volume 14, pages 86–93 (2018).