Schematické znázornění komplexu bakteriofága čeledi Podoviridae s magnetickou nanočásticí pokrytou chitosanem. Vytvořeno s pomocí Ninjatacoshell (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons.

Schematické znázornění komplexu bakteriofága čeledi Podoviridae s magnetickou nanočásticí pokrytou chitosanem. Vytvořeno s pomocí Ninjatacoshell (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons.