Lyska americká s mláďaty, foto Casey Klebba [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Lyska americká s mláďaty, foto Casey Klebba [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].