Schematické znázornění lipidové dvouvrstvy, (Masur, Public domain, via Wikimedia Commons

Schematické znázornění lipidové dvouvrstvy, (Masur, Public domain, via Wikimedia Commons