Satelitní snímek Afriky (foto NASA, volní dílo, via Wikimedia Commons). Temně zelné plochy v centrální Africa jsou souvislé zalesněné plochy.

Satelitní snímek Afriky (foto NASA, volní dílo, via Wikimedia Commons). Temně zelné plochy v centrální Africa jsou souvislé zalesněné plochy.