Příprava biodegradabilního na tlak citlivého lepidal z propylenoxidu, oxidu uhličitého a glycidylbutyrátu.

Příprava biodegradabilního na tlak citlivého lepidal z propylenoxidu, oxidu uhličitého a glycidylbutyrátu.