Navierova Stokesova rovnice.

Navierova Stokesova rovnice.