Chemická struktura sloučeniny PeroxyTCM-1, která v buňkách uvolňuje sulfan.

Chemická struktura sloučeniny PeroxyTCM-1, která v buňkách uvolňuje sulfan.